Obchodní podmínky

Základní údaje a pojmy
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.husakovydeti.eu.
Spotřebitelská smlouva  je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Prodávající  je Mgr. Miluše Zemanová Palánová, se sídlem Krkoškova 36, 613 00, Brno, IČO: 87910659. Prodávající není plátcem DPH.

Kupující je osoba, které prodávající dodává zboží na základě objednávky podané buď prostřednictvím elektronického obchodu, nebo jinak. Kupující (spotřebitel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě závazného potvrzení objednávky prodávajícím. Od tohoto momentu jsou prodávající a kupující vázáni vzájemnými právy a povinnostmi vyplývající z uzavřené kupní smlouvy
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi, jelikož měl možnost se s nimi seznámit před uskutečněním vlastní objednávky
 
Dodací podmínky a způsob doručení
Způsoby dodání, které si kupující volí při objednávce:
  1. Osobní převzetí v kamenném obchodě v Brně zdarma. Pouze po platbě předem na účet.  V Brně, v prodejně hraček Husákovy děti  na adrese Křížová 4, Brno, 603 00. Otevírací doba pondělí – pátek 9:30-17:00 hod. (než se k nám vydáte, ověřte si prosím případné změny otvírací doby na webu www.prodameto.cz/kontakt).
  2. Cenný balík České pošty - 90 Kč při platbě předem na účet.
  3. Cenný balík České pošty  s dobírkou - 110 Kč. 
  4. Slovenská pošta - dobírková zásilka na Slovensko - 160 Kč.
  5. Vyzvednutí na pobočce Zasilkovna.cz - 55 Kč - platba předem na účet. 
  6. Vyzvednutí na pobočce Zasilkovna.cz - 75 Kč - platba při předání zboží. 
Seznam poboček Zasilkovna.cz a jejich otvírací dobu najdete zde. Konkrétní pobočka, na kterou bude zboží zasláno, bude specifikována v e-mailu, který vám přijde po objednání.
 
Při objednávce nad 1500,- Kč a platbě převodem na účet neplatíte žádné poštovné, zboží vám zašleme cenným balíkem.
Objednané zboží expedujeme do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky (při platbě na dobírku) nebo po obdržení či oficiálním potrvzení platby (při platbě převodem). 
O odeslané zásilce informuje prodávající kupujícího zasláním e-mailu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Zboží je prodávajícím dodáno kupujícímu včetně faktury.
Doporučujeme, aby si kupující před pracovníkem přepravní služby zkontroloval zásilku a zjistil, zda není poškozena. Pokud kupující zjistí, že převzatá zásilka je poškozena, je nutné tuto zásilku reklamovat u přepravce v okamžiku převzetí, jelikož na pozdější reklamace z důvodu vzniklé škody při přepravě nebude brán zřetel. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravní společnost. O takto poškozené zásilce je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího. Případné nedostatky v zásilce hlaste telefonicky nebo e-mailem nejpozději do 48 hodin od jejího převzetí. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. 
 
Platební podmínky
  1. Platba v hotovosti při převzetí zboží při osobním odběru nebo při dodání na dobírku.  
  2. Platba převodem na bankovní účet prodávajícícho: 2800145477/2010. Jako variabilní symbol prosím uvádějte číslo objednávky. Pro platby ze Slovenska: IBAN CZ8520100000002800145477, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX.

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží zákazníkem
 Kupující (spotřebitel) má v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. právo odstoupit od kupní smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Postup při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím:
1. kupující informuje prodávajícího písemně na e-mail obchod@prodameto.cz a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
2. Pokud vrácené zboží není v původním obalu a stavu se všemi příbalovými letáky a visačkami, je opotřebované nebo jinak nekompletní: zákazníkovi bude snížena původní kupní cena vraceného zboží o poměrnou část za jeho opotřebení či snížení hodnoty zboží jeho nekompletností. Kupujícímu bude rovněž účtován poplatek v hodnotě 39,-Kč za vynaložené náklady související s vrácením zboží (vystavení storno dokladu, jeho zaúčtování)
3. Po navrácení zboží prodávajícímu vrátí prodávající kupujícímu zpět kupní cenu zboží, sníženou případně o poplatek převodem na jeho účet, a to v zákonné lhůtě do 30 dní.
4. Náklady spojené s dopravou se nevracejí! Zboží prosím nezasílejte bez předchozího upozornění. Dobírky nebudou akceptovány.
Záruka
  Reklamace budou vyřízeny v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).
Na veškeré zboží je poskytována zákonem stanovená záruční lhůta 24 měsíců (není-li uvedeno jinak) od převzetí zboží kupujícím.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady.
Nárok na uplatnění zátruky zaniká v případě, že výrobek byl:
1. poškozen při přepravě,
2. poškozen nepřiměřenou manipulací a manipulací prováděnou v rozporu s návodem (dodávané zboží je křehké a vyžaduje šetrné zacházení),
3. používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v návodu či bezpečnostních instrukcích,
4. poškozen působením živlů a neadekvátním skladováním zboží (např. vlhké či osluněné prostředí apod.).
Ochrana osobních dat
Provozovatel obchodu Husakovydeti.eu prohlašuje a zavazuje se, že žádné osobní údaje, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu související s dodávkou zboží. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů. Takto získané údaje jsou archivovány po dobu neurčitou. Pokud by je prodávající použil pro svoji nabídku obchodu a služeb, má kupující právo písemně odvolat svůj souhlas s používání svých osobních údajů za tímto účelem.

Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.